Hedefimiz;

Aşırı Enerji Tüketimini sona erdirmek ve paylaşılan kaynaklarımızın sürdürülebilir
bir şekilde kullanılmasına teşvik etmektir

Enver Portalı İle

Sanayi Envanterinin Tespiti

Güncel sanayi envanterinin izlenmesini sağlar

Enerji Tüketim Kıyaslaması

Sektörel ve süreç bazında kıyaslama yapılmasını sağlar

Enerji Tasarruf Potansiyelinin Tespiti

Enerji tüketim verileri ve kıyaslama raporları ile enerji tasarruf potansiyelinin tespitini sağlar

Verimlilik Artırıcı Çalışmaların İzlenmesi 

Verimlilik artırıcı projelerin izlenmesi ve sonuçlarının takibini sağlar

İllerin Enerji Görünümü

Türkiye Geneli Enerji Üretim ve Tüketim Durumu

Eğitim Videoları