• Enver Portal kullanımı ile İlgili önemli duyuru

  Bilindiği üzere Enver Portalı günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmış ve kullanıma açılmıştır.
  Portalin doğru bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla kullanım kılavuzu oluşturulmuş ve ana sayfada sizlerle
  paylaşılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ilgili personeli telefon ve portal.bilgi@yegm.gov.tr elektronik
  posta yoluyla gelen soru öneri ve şikayetlerinize cevap vermeye çalışmaktadır. Ancak sistemimize yoğun bir
  şekilde giriş yapılmakta ve hizmetlerimiz yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeple aşağıda yer alan örnek videolarla
  sizlere sistemin kullanımına yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzü aramadan önce bahse konu
  videoların izlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.