• Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı

  Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı - Türkiye
  (Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) for SMEs – Turkey)

  Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 2014 yılından beri Türkiye dâhil 8 ülkede yürütülmektedir. Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmekte olan program ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde ve TÜBİTAK ev sahipliğinde çalışmalarına devam etmektedir.

  Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da ulusal diğer paydaşlar olarak yer almaktadır.

 • 24 TEMMUZ 2017 ENERJİ YÖNETİCİSİ, SANAYİ ETÜT-PROJE ve BİNA ETÜT-PROJE MERKEZİ SINAVLARI SONUÇLARI

  27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve 18/09/2012 tarih ve 28415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, enerji yöneticisi” ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından 24 Temmuz 2017 tarihinde düzenlenmiş olan “Enerji Yöneticisi”, “Sanayi Etüt-Proje” ve “Bina Etüt-Proje” Merkezi Sınavları Sonuçları açıklanmıştır.

  Sınav Adı: Merkezi Sınav (2. Dönem - Temmuz Dönemi)
  Sınav Tarihi: 24.07.2017

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten
  Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi
  Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
  Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
  MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından
  Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin
  birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
  bentler eklenmiştir.
  “b) Aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine serbest
  bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde