• Yeşil Elektrik Anket Sonuçları

    Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yedinci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı' üzerine çalışılmakta olup söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yeni bir elektrik piyasası ürünü ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de yeşil elektriğe olan talebi ortaya koymak ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla ticari elektrik tüketicilerine, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiren üreticilere ve elektrik tedarik şirketlerine yönelik olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı anket hazırlanmıştır. 2017 yılının Ocak ayı içerisinde bir ay süreyle açık olan anketler toplamda 348 farklı şirket tarafından doldurulmuştur.