Yeşil Elektrik Anket Sonuçları

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun yedinci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektriğe Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik Üretim Belgesi Verilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı' üzerine çalışılmakta olup söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle yeni bir elektrik piyasası ürünü ortaya çıkacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de yeşil elektriğe olan talebi ortaya koymak ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla ticari elektrik tüketicilerine, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiren üreticilere ve elektrik tedarik şirketlerine yönelik olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı anket hazırlanmıştır. 2017 yılının Ocak ayı içerisinde bir ay süreyle açık olan anketler toplamda 348 farklı şirket tarafından doldurulmuştur. Anket katılımcılarının 200’ünü sanayi kuruluşları, 106’sını elektrik tedarik şirketleri ve 42’sini de elektrik üretim şirketleri oluşturmaktadır.

Anket sonuçlarına ve uygulan anketlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Yeşil Elektrik Anket Sonuçları
Anket Formu (Tüketiciler)
Anket Formu (Üretim Şirketleri)
Anket Formu (Tedarik Şirketleri)

Yeşil Elektrik Tanımı:

Elektrik üretiminde fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları olmaları ve iklim değişikliğine yol açan sera gazı salımlarının azaltılmasına olan katkıları sebebiyle birçok ülkede talep görmekte ve genel enerji üretimindeki katkılarının artırımına yönelik politikalar üretilmektedir.

Dünya örneklerinde görülebildiği üzere elektrik tedarik şirketleri, tüketiciler için standart elektrik satışlarının yanında çevreci bir seçenek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı “yeşil elektrik” sunabilmektedirler. Şebeke bağlantılı sistemlerde fiziksel olarak elektriğin hangi kaynaktan tüketim noktasına ulaştığını bilmek mümkün olmasa da, elektriğin hangi kaynaktan geldiği “yenilenebilir enerji sertifikaları” yolu ile belirlenebilmektedir. Söz konusu yenilenebilir enerji sertifikalarının piyasada temsil ettiği elektrikle beraber alım-satımı gerçekleştirilebildiği gibi temsil ettiği elektrikten bağımsız olarak alım-satımı da gerçekleştirilebilmektedir. Yenilenebilir enerji sertifikalarının elektrik piyasasında bahsi geçen şekillerle işlem görmesiyle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştiren üreticiler elektrik satışlarının yanında ek bir gelir elde edebilmektedirler. Yenilenebilir enerji sertifikaları vasıtasıyla yeşil elektrik tüketen tüketiciler de çevreye ve iklim değişikliğine olumlu anlamda katkı sağlamakta ve kurumsal bir şirket olmaları halinde yeşil elektrik tüketimlerinin müşterileriyle paylaşarak sosyal imajlarını geliştirebilmektedirler.

Images:

Leave a Reply