Mevzuat

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
EMO Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği
Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
5429 Sayılı İstatistik Kanunu 
3154 Sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu

 

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510

İndir

ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİ BELGESİ
Resmi Gazete Tarihi:25.02.2012 Resmi Gazete Sayısı:28215

Türkçeİngilizce

GENEL AYDINLATMA KAPSAMINDA LED ARMATÜRLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARİndir

 

YÖNETMELİKLER

Genel Aydınlatma Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:27.07.2013 Resmi Gazete Sayısı:28720

İndir

Sürdürülebilir Yeşil Binalar İle Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı:29199

İndir

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:07.10.2010 Resmi Gazete Sayısı:27722

İndir

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:27.10.2011 Resmi Gazete Sayısı:28097

İndir

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:20.04.2011 Resmi Gazete Sayısı:27911

İndir

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:15.06.2010 Resmi Gazete Sayısı:27612

İndir

Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelikte (94/2/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:21.05.2010 Resmi Gazete Sayısı:27587

İndir

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:17.04.2009 Resmi Gazete Sayısı:27203

İndir

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075

İndirEkler

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:09.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26901

İndir

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı:26897

İndir

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı:26847(Mükerrer)

İndir

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:08.10.2007 Resmi Gazete Sayısı:26667

İndir

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:11.06.2007 Resmi Gazete Sayısı:26549

İndir

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı:26376

İndir

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi:14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı:25138

İndir

 

TEBLİĞLER

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/1)

Resmi Gazete Tarihi:31.03.2017 Resmi Gazete Sayısı:30024

İndir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)
Resmi Gazete Tarihi:26.07.2017 Resmi Gazete Sayısı:30135

İndir

Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2014/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SIRA NO: 2017/2)
Resmi Gazete Tarihi:13.05.2017 Resmi Gazete Sayısı:30065

İndir

Yetki Belgesi Ve Sertifika Bedelleri İle Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2017/3)
Resmi Gazete Tarihi:31.03.2017 Resmi Gazete Sayısı:30024

İndir

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(TEBLİĞ NO: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sıra No: 2014/3)
Resmi Gazete Tarihi:25.09.2014 Resmi Gazete Sayısı:29130

İndir

Kojenerasyon ve Mikrokojenerasyon Tesislerinin Verimliliğinin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No.2014/3)
Resmi Gazete Tarihi:08.09.2014 Resmi Gazete Sayısı:29123

İndirEkler

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5)
Resmi Gazete Tarihi:18.09.2012 Resmi Gazete Sayısı:28415

İndirEkler

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4)
Resmi Gazete Tarihi:25.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28364

İndirEkler

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/3)
Resmi Gazete Tarihi:03.07.2012 Resmi Gazete Sayısı:28342

İndirEkler

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/4'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2013/1)
Resmi Gazete Tarihi:05.01.2013 Resmi Gazete Sayısı:28519

İndir

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ(Sıra No:2012/5'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)(Sıra No:2012/6)
Resmi Gazete Tarihi:10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı:28463

İndir

 

İLGİLİ TEBLİĞLER

Elektrik Lambaları Ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir
Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir
Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Fırınların Ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir
Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir
Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir
Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İndir
Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İndir

 

GENELGELER

Kamu Alımlarında Enerji Verimliliği konulu Genelge
İndir
Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–19)
Resmi Gazete Tarihi:13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı:26966

İndir

2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili Başbakanlık Genelgesi(2008–2)
Resmi Gazete Tarihi:15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı:26788

İndir

2008 Enerji Verimliliği ile İlgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genelgesi(2008–1)
İndir