Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı

Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı - Türkiye
(Global Cleantech Innovation Programme (GCIP) for SMEs – Turkey)

Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından 2014 yılından beri Türkiye dâhil 8 ülkede yürütülmektedir. Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenmekte olan program ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde ve TÜBİTAK ev sahipliğinde çalışmalarına devam etmektedir.

Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da ulusal diğer paydaşlar olarak yer almaktadır.

Girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi, girişimcilik ile temiz teknoloji alanında politika oluşturmasına/geliştirilmesine destek olmayı ve teknoloji temelli araştırma geliştirme faaliyetlerinin ticarileşmesi yönünde girişimleri hızlandırmayı amaçlayan program içinde ulusal ve uluslararası ayağı olan bir yarışmayı da barındırmaktadır. Ulusal kısımda senede bir kez çağrı açılır ve çeşitli Temiz Teknoloji kategorilerinde tasarı aşamasını geçmiş ve olgunlaşmış iş fikirleri toplanır. İş fikri sahiplerinin şirket sahibi olmaması ya da KOBİ niteliğindeki bir işletmeye sahip olması ve takım olarak-en az biri Türk vatandaşı iki kişi- programa başvurulması esastır. 2014 ve 2015 yıllarında Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji Üretimi ve Su Verimliliği kategorileri için açılan çağrılar, 2016 yılında Yeşil Binalar’ın, 2017 yılında ise Ulaşım ve İleri Malzemeler kategorilerinin de eklenmesi ve Atıktan Enerji Üretimi kategorisinin Atık Yönetimi olarak değiştirilmesi ile açılmıştır. Çağrı döneminde her sene ortalama 200 başvuru alınmış olup çağrı bitimini takiben 100 civarında “kaliteli” proje akademi ve iş dünyası katılımcılarının oluşturduğu panellerde değerlendirilmiştir.

Ortalama 25-30 arası iş fikri sahibi ekip ön değerlendirme panelleri sonrası yarı-finalist olarak hızlandırıcı programa alınıp eğitim ve mentorluk başta olmak üzere tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit aktiviteleri ile 4-5 ay süre ile desteklenmişlerdir, 2017 senesinde de sürecin aynı şekilde devam etmesi planlanmıştır. Ulusal Akademi, İş Kampı, Deneme Jürisi ve Müşteri Doğrulaması eğitim etkinlikleri yurtiçi ve yurtdışından değerli uzmanların katılımıyla yapılmaktadır. Tüm yarı-finalistler aynı zamanda Silikon Vadisi’nde yerleşik kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünde ve GCIP’nin iş ortağı olan The Cleantech Open’ın sağladığı uzaktan ve katılımlı işletme eğitim programından oluşan seminer serilerinden-25 seminer- faydalanmaktadırlar.

İş fikirleri üzerinde çalışan ve geliştiren tüm ekipler her sene hızlandırıcı program sonunda yine akademi ve özel sektör uzmanlarından oluşan bir jüriye sunumlarını yaparlar. Değerlendirmeler sonrası 8-10 arası ekip finalist olarak seçilir ve son bir final değerlendirmesine katılırlar. Programın ulusal tarafında ilk dörde giren tüm ekiplere çeşitli para ödülleri verilir ve bu ekipler uluslararası kısım olan San Francisco’daki Global Forum’da düzenlenen yarışmaya ve yatırımcı etkinliğine katılmaya hak kazanırlar.

Program hakkında ayrıntılı bilgilere www.turkey.cleantechopen.org adresinden ulaşılabilir.

Images: