Veri

TÜİK Enerji İstatistikleri
EUROSTAT (Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) Enerji Verileri
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Enerji Verileri

Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri, 2014

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 100 milyon 734 bin 472 TEP(1) enerji tüketildi.
Sanayi ve hizmet sektörlerinde 2014 yılında toplam 100 milyon 734 bin 472 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketildi.
Sanayi sektöründe 86 milyon 136 bin 765 TEP, hizmet sektöründe ise 14 milyon 597 bin 707 TEP enerji tüketildi.
Elektrik üretimi ve dağıtımı %42,4, imalat sanayi %38,4, ulaştırma ve depolama sektörü %9,5 ile toplam enerji tüketimi içinde en fazla paya sahip oldu.

Doğal gaz 32 milyon 498 bin 888 TEP ile en çok tüketilen yakıt oldu.
Yakıt bazında yıllık tüketimlere bakıldığında, 2014 yılında en çok doğal gaz tüketildi.Linyit kömürü 16 milyon 416 bin 93 TEP tüketilirken, üçüncü sırada 15 milyon 981 bin 137 TEP ile taşkömürü tüketimi yer aldı.

Toplam enerji tüketiminin kaynaklara göre dağılımı, 2014

Ülkemizde 2014 yılında nihai enerji tüketimi 49 milyon 699 bin 901 TEP oldu.
Sektörlere göre 2014 yılı toplam nihai enerji tüketiminin %57,7’si imalat sanayi,%19,3’ü ulaştırma ve depolama, %4,7’si ise inşaat sektöründe gerçekleşti.

Nihai enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı, 2014

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 124 milyon 4 bin 527 MWh elektrik tüketildi
İmalat sanayi, 78 milyon 33 bin 897 MWh ile en çok elektrik tüketen sektör oldu. Sanayi ve hizmet sektörlerinde elektrik enerjisinin; %79,7’si mal ve hizmet üretiminde, %13,2’si ise aydınlatma ve elektrikli büro gereçlerinde tüketildi.
Elektrik üretmek için 44 milyon 723 bin 504 TEP enerji harcadık.
Enerji kullanım alanlarına göre, en çok enerji tüketimi %44,4 ile elektrik üretiminde, %34,4 ile mal ve hizmet üretiminde gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR
İlk kez 2005 referans yılı için NACE Rev.1.1 sınıflamasına göre gerçekleştirilen “Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri” 2014 referans yılı için NACE Rev.2 sınıflamasına göre gerçekleştirilmiştir. Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan sayısı 50 ve üzeri kişi olan girişimler kapsanmaktadır. Enerji tüketimi yüksek olan iktisadi faaliyet kollarında 20 ve üzeri, düşük olan sektörlerde ise 100 veya 250 üzeri kişi çalışan girişimler kapsama alınmıştır.

(1) TEP (ton eşdeğer petrol): 1 ton ham petrolün yanmasından açığa çıkan enerji miktarının birimidir.