Eğitim ve Bilinçlendirme

Eğitim Programları
Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

Çevrimiçi enerji eğitim yönetim sistemi eğitimleri işletmesinde enerji yönetim sistemi yapılandırmak isteyen sanayi kuruluşlarının enerji ile ilgili personellerine ve enerji danışmanlarına yönelik olrak hazırlanmıştır. Eğitimlere portal adresinden ulaşılabilir.

Enerji Yöneticisi Eğitimleri

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; kamu kurum ve kuruluşlarında enerji yöneticisi olarak görevlendirilecekler öncelikli olmak üzere, endüstriyel işletmelerde, organize sanayi bölgelerinde, elektrik üretim tesislerinde ve binalarda enerji yöneticisi olarak görevlendirilecek kişilerin sertifikalandırılmasına yönelik eğitim verilmektedir.

Bölge ülkeleri arasında enerji alanında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Türk Cumhuriyetleri öncelikli olmak üzere, Asya, Orta Doğu ve Balkan ülkelerine yönelik “Uluslar arası Enerji Yöneticisi Eğitimleri” de sürdürülmektedir.

YEGM 2017 Yılı Enerji Yöneticisi Eğitimleri ve Bina/Sanayi Etüt Proje Eğitimleri

Etüt-Proje Eğitimleri

Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca; Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi (EVD) mühendislerine öncelikli olmak üzere Bina ve Sanayi sektörlerine yönelik Etüt-Proje sertifikalandırılmasına yönelik eğitim verilmektedir.

YEGM 2017 Yılı Enerji Yöneticisi Eğitimleri ve Bina/Sanayi Etüt Proje Eğitimleri

Kurum, Kuruluş ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri Tarafından Verilen Eğitimler

Kurum, Kuruluş ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından verilecek olan 'Enerji Verimliliği Eğitimleri 2017 Yılı Programı' hazırlanmış olup, liste ile birlikte Kurum ve Kuruluş iletişim bilgilerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.