Enver Portal kullanımı ile İlgili önemli duyuru

Bilindiği üzere Enver Portalı günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmış ve kullanıma açılmıştır.
Portalin doğru bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla kullanım kılavuzu oluşturulmuş ve ana sayfada sizlerle
paylaşılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ilgili personeli telefon ve portal.bilgi@yegm.gov.tr elektronik
posta yoluyla gelen soru öneri ve şikayetlerinize cevap vermeye çalışmaktadır. Ancak sistemimize yoğun bir
şekilde giriş yapılmakta ve hizmetlerimiz yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeple aşağıda yer alan örnek videolarla
sizlere sistemin kullanımına yönelik açıklamalar yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüzü aramadan önce bahse konu
videoların izlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Eğitim videolarına "Bilgi Bankası >> Eğitimler >> Eğitim Videoları" sayfasından ulaşabilirsiniz.  

Bilgilerinize rica ederiz.

Images: